Nồi tráng bánh cuốn bằng điện

– Đường kính : 30 cm, 35cm, 40cm
– Nguyên liệu điện : 220 v
– Tiêu hao điện năng : 3,5  kw
– chế độ điện cảm biến tự động.tiết kiệm điện