Nồi nấu rượu thủy thượng

– 30kg gạo dùng than củi
– Kích thước: ø 690 cao 1255 mm