Bếp 5 họng

– Kích thước: 3000x800x800 mm

– Gồm 5 họng bếp