Bếp 2 họng

– Kích thước: 1200x800x800 mm

– Gồm 2 họng bếp